OCUPACIÓ D’IMMOBLES PROPIETAT D’ENTITATS BANCÀRIES

El delicte lleu d'ocupació es troba regulat a l'apartat 2 de l'art. 245 del Codi Penal i constitueix una [...]