TERCERS OCUPANTS EN EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

En les execucions hipotecàries en les que la finca està ocupada per persones diferents de la part executada, caldrà [...]