Sílvia Vidal

Llicenciada en dret per la Universitat de Girona, l’any 2002 em vaig donar d’alta al Col.legi de l’Advocacia de Girona, on posteriorment vaig realitzar l’Escola de Pràctica Jurídica i els cursos d’especialització en matèria d’estrangeria, menors i violència domèstica.

Adscrita al torn d’ofici des de fa més de 15 anys, exerceixo als partits judicials de Girona, Blanes, La Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Ripoll i Santa Coloma de Farners, en diferents àmbits del dret: penal, civil i estrangeria.

Advocada del SIAD-SAI del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per la Fundació Surt, presto assessorament jurídic a dones i a persones LGTBI+.

Per tal d’oferir una atenció especialitzada i de qualitat, em formo de manera contínua, la darrera formació que he rebut és el “Curs de capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes”, organitzat per l’ICD i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

En l’actualitat estic cursant el Postgrau de Polítiques LGBTI en la Gestió Pública, de la Universitat de Lleida.

Regidora d’Igualtat, Acció Social i Cooperació de l’Ajuntament de Quart, des de l’any 2015, pel grup municipal Quart Actiu.