Les dues categories tradicionals de gènere ja no són suficients per contenir la diversitat d’orientacions i d’identitats de les noves generacions, d’aquest tema es va parlar el passat diumenge 8 de maig a l’Ofici d’Educar de Catalunya Ràdio, en el que vaig tenir el plaer de participar.

Pots escoltar el programa en aquest link:

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Fcatradio%2Flofici-deducar%2Fque-passa-quan-infants-i-adolescents-no-encaixen-en-una-societat-tan-sexualitzada%2Fnoticia%2F3162087%2F&data=05%7C01%7C%7Ca5e3f74aadf342a9567308da2f828a9c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637874535014037446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tb013W903WkHp2Tyj1oRn9%2BxcwbbiW90yYkvS1%2BleNc%3D&reserved=0