Recomanacions

En motiu de l’actual situació excepcional provocada pel COVID-19 i davant de les consultes i dubtes en relació a l’execució del règim de custòdia i visites, els Jutjats de Família han efectuat una sèrie de recomanacions pels casos de falta d’acord entre els progenitors, que en el cas del Jutjtat de Família de Girona, es concreten:

  • En els casos de custòdia compartida per setmanes o períodes superiors, els canvis s’efectuaran en la data que correspongui. En cas de distribució diferent s’insta als progenitors a una distribució com a mínim per setmanes.
  • En els supòsits de guarda i custòdia exclusiva, es mantindran les visites de caps de setmana amb pernocta. Si no existís pernocta, les visites es portaran a terme durant un dia de cada cap de setmana altern.
  • Es suspenen les visites d’entre setmana per suposar una exposició innecessària.
  • Es manté la distribució de les vacances de Setmana Santa, tal i com estableixi la resolució judicial.
  • El progenitor custodi facilitarà el contacte del no custodi amb els/les fills/es per mitjans telemàtics (Skype, videotrucada, facetime, etc…).
  •  En cas de símptomes o contagi per COVID-19, ostentarà la guarda l’altre progenitor.
  • Es suspenen les visites en els Punts de Trobada Familiars.

La còpia de la resolució que estableixi el règim de guarda i custòdia serà títol suficient per acreditar davant dels agents de l’autoritat la necessitat de desplaçament.