Quant a Sílvia Vidal

Advocada família, gènere i violència masclista

GUARDA I CUSTÒDIA I CONFINAMENT

Recomanacions

A la vista de l’actual situació excepcional provocada pel COVID-19 i davant de les consultes i dubtes en relació a l’execució del règim de custòdia i visites, els Jutjats de Família han efectuat una sèrie de recomanacions pels casos de falta d’acord entre els progenitors, que en el cas del Jutjtat de Família de Girona, es concreten:

 • En els casos de custòdia compartida per setmanes o períodes superiors, els canvis s’efectuaran en la data que correspongui. En cas de distribució diferent s’insta als progenitors a una distribució com a mínim per setmanes.
 • En els supòsits de guarda i custòdia exclusiva, es mantindran les visites de caps de setmana amb pernocta. Si no existís pernocta, les visites es portaran a terme durant un dia de cada cap de setmana altern.
 • Es suspenen les visites d’entre setmana per suposar una exposició innecessària.
 • Es manté la distribució de les vacances de Setmana Santa, tal i com estableixi la resolució judicial.
 • El progenitor custodi facilitarà el contacte del no custodi amb els/les fills/es per mitjans telemàtics (Skype, videotrucada, facetime, etc…).
 •  En cas de símptomes o contagi per COVID-19, ostentarà la guarda l’altre progenitor.
 • Es suspenen les visites en els Punts de Trobada Familiars.

La còpia de la resolució que estableixi el règim de guarda i custòdia serà títol suficient per acreditar davant dels agents de l’autoritat la necessitat de desplaçament.

TRUCADES PERDUDES I PROHIBICIÓ DE COMUNICACIÓ

img_20200322_193339_324523599868004682336.jpg

Segons la sentència del Tribunal Suprem número 4218/2019, de data 20 de desembre de 2019, un agressor que tingui prohibit comunicar-se amb la víctima, incorrerà en un delicte de trencament de condemna, inclús en el cas de realitzar trucades perdudes , que no hagin estat ateses per la destinatària.

L’article 48.3 del Codi Penal, impedeix al penat establir per qualsevol mitjà de comunicació o mitjà informàtic o telemàtic, contacte escrit, verbal o visual amb la víctima, de manera que el sol fet de trucar-la, suposarà un acte consumat de comunicació, sempre que sigui possible identificar la procedència de la trucada.

Segons la jurisprudència i la doctrina en aquests casos el bé jurídic protegit és doble, per una banda es tracta de conductes que afecten al correcte funcionament de l’Administració de Justícia, per l’incompliment de les resolucions recaigudes en l’àmbit jurisdiccional penal; per l’altra, suposen un atac a la seguretat i a la tranquilitat de la persona que es pretén protegir.

IV SEMINARI FEMINISTA A GIRONA

El 28 de novembre en motiu del 25N, dia contra la violència masclista, parlarem junt amb l’advocada Júlia Humet, sobre revictimització, a les 19h al Centre Cultural la Mercè.

TERCERS OCUPANTS EN EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

IMG_20171214_145651En les execucions hipotecàries en les que la finca està ocupada per persones diferents de la part executada, caldrà resoldre sobre el dret d’aquestes de romandre a l’immoble embargat.

Amb aquesta finalitat es formarà peça separada d’incident genèric i es celebrarà una vista, en la que s’haurà de comparèixer per mitjà de procurador i amb l’assistència d’un advocat, per tal de determinar si els ocupants tenen títol vàlid i suficient. A tal efecte s’aportarà la documentació de que es disposi com ara certificat d’empadronament, contracte d’arrendament, factures (aigua, gas, llum etc…) i justificants de pagament.

S’acordarà el llançament per mitjà d’Interlocutòria:

 • En cas de que el contracte resulti fraudulent o simulat.
 • Que els ocupants no compareguin a la vista sense al.legar causa justificada.
 • Que no aportin cap títol que els legitimi a romandre a la finca.

Els principals indicis de que el contracte d’arrendament és fraudulent són:

 • Una durada excesivament llarga del mateix.
 • Contracte de lloguer de data posterior al Decret d’Adjudicació de la finca.
 • Que no estigui inscrit al Registre de la Propietat.
 • Import antieconòmic de les rendes.
 • Falta d’acreditació documental del seu pagament o dels subministraments.

En cas de que es resolgui l’existència de títol suficient, es denegarà el llançament, sense perjudici del dret de l’adjudicatària d’exercir les accions que consideri en el judici corresponent.

VISITA AL CONSOL DEL MARROC A GIRONA

Consolat

Avui el Cònsol del Marroc a Girona, Sr. Mustapha El Yemli, ens ha rebut molt amablement per tractar el cas concret d’una usuària del SIAD.

Entre d’altres qüestions ens ha comentat el gran pas que ha suposat la darrera reforma del Codi de Familia marroquí, al permetre a les mares solteres registrar els seus fills amb els seus cognoms. Amb anterioritat a la reforma, la llei no permetia la inscripció d’aquests nens amb els congnoms de la mare, motiu pel qual podien arribar a esdevenir apàtrides, amb els inconvenients que això comporta.

PARLEM DEL SIAD A RÀDIO SALT

Ràdio Salt

Aquesta tarda hem tingut el plaer de visitar Ràdio Salt, convidades per la locutora Salima Abdessamie, per parlar en el seu programa de la violència masclista i del Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, on m’encarrego de prestar assessorament, orientació i resoldre dubtes legals en relació a diferents matèries: civil, penal (violència sobre la dona), laboral, estrangeria i sobre els tràmits per demanar advocat d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta.

Moltes gràcies Salima per la teva amabilitat i per fer-nos sentir com a casa!!

INCORPORACIÓ A SURT

LOGO SURT

El passat mes de desembre em vaig incorporar a la Fundació Surt, entitat que va guanyar el concurs promogut pel Consorci de Benestar Social amb la finalitat d’ampliar i reorganitzar el Servei d’Atenció a les Dones del Gironès-Salt.

Orgullosa de formar part d’un equip de persones de tan alta qualitat professional i humana.